Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Bardzo silnie odkształcony fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowany kabłąk nieco szerszy w górnej części, w przekroju trójkątny. Nóżka uszkodzona, wąska, w przekroju w przybliżeniu półokrągła. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,50 cm, szer. kabłąka – 0,40–0,49 cm, nóżki – 0,30–0,35 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8699
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 120–121, 221, 249, tabl. XXVII:283.

Dane dodatkowe