Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie odkształcona. Kabłąk wąski, w przekroju w górnej części w przybliżeniu trójkątny; profilowany, z bardzo wąską i niemal zupełnie nieczytelną metopą (?) w górnej części, w dolnej – z dużym, płaskim, prostokątnym i nieornamentowanym (?) polem metopowym. Nóżka wąska, być może z niewielką metopą w górnej części – obecnie zatartą i przypominającą niewielkie zgrubienie. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,28–0,35 cm, nóżki – 0,25–0,32 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8747
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 120–121, 221, 249, ryc. 34:282, tabl. XXVII:282.

Dane dodatkowe