Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki; powierzchnia silnie zniszczona (zaoblona). W otworze w małej płytce na główce fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, łagodnie kolankowato wygięty, z bardzo słabo czytelną czworoboczną metopą w dolnej części. Podobna metopa w górnej części nóżki zwężającej się w kierunku lekko uszkodzonego końca, poniżej metopy w przekroju półokrągłej. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 4,10 cm; szer. kabłąka – 0,29–0,36 cm, nóżki – 0,26–0,37 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki; powierzchnia silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8676
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 122–123, 221, 248, tabl. XXVIII:292.

Dane dodatkowe