Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak cięciwy, igły i pochewki. Sprężyna uszkodzona, długa, pierwotnie najprawdopodobniej 10-zwojowa z szerokiego, rozklepanego drutu, osadzona na żelaznej osi. Kabłąk dość szeroki, w przekroju w części środkowej półokrągły, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty w około połowie długości; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, niezdobione; dolne – niemal kwadratowe z ornamentem trzech wybitych, okrągłych zagłębień ułożonych w trójkąt. Nóżka zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, profilowana, z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; w przekroju poniżej metopy w przybliżeniu półokrągła. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,55 cm, nóżki – 0,39–0,53 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak cięciwy, igły i pochewki; sprężyna uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8665
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 124–125, 221, 248, ryc. 26:297; tabl. XXVIII:297.

Dane dodatkowe