Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b – faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona; powierzchnia zniszczona. W otworze w małej, owalnej płytce na główce fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej, grubej i płaskiej od spodu taśmy, w środkowej części półokrągły w przekroju, łukowato, nieco niesymetrycznie wygięty; bardzo łagodnie profilowany z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Oba pola wyodrębnione plastycznie przez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych kabłąka; pole górne – małe, niezdobione; dolne – duże, prostokątne, w górnej części z półokrągłymi wycięciami po bokach. Nóżka taśmowata, cienka, z bardzo wąską, prostokątną metopą w górnej części utworzoną w identyczny sposób jak metopy na kabłąku. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowany bardzo mały fragment drutu przywarty do przewężenia u podstawy kabłąka w miejscu jej mocowania. Typologia: Zbliżona do A.VI/1.162 i nieznacznie do Kokowski wzór ZG–55A.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,57–0,70 cm, górnej części nóżki – 0,56 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona; powierzchnia zniszczona
Sposób wykonania
odlew, piłowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8659
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 124–125, 221, 248, 252–253, tabl. XXVIII:298.

Dane dodatkowe