Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak górnej części kabłąka, główki i pochewki. Kabłąk stosunkowo szeroki, w przekroju półokrągły, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty z czworobocznym, niezdobionym polem metopowym w dolnej części. Krawędzie kabłąka powyżej metopy delikatnie fasetowane. Nóżka wąska z małą, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła; na końcu z ornamentem w postaci znaku X. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,57 cm, nóżki – 0,36–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak górnej części kabłąka, główki i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8653
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 124–125, 221, 248, tabl. XXVIII:299.

Dane dodatkowe