Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Silnie odkształcony fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W otworze w płytce na główce bardzo mały fragment żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, bardzo wąskie; dolne – duże, prostokątne, o długości zbliżonej do połowy długości kabłąka. Zachowana część nóżki w przybliżeniu prostokątna. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,43 cm, górnej części nóżki – 0,38 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8641
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 130–131, 221, 249, tabl. XXX:320.

Dane dodatkowe