Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, nieznacznie zwężający się w kierunku nóżki, w przekroju w przybliżeniu trójkątny, łagodnie, kolankowato wygięty; profilowany, z małymi, czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska, lekko wklęsła od spodu; delikatnie profilowana z wąską, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju wklęsło-wypukła. Pojedynczy zwój cienkiego drutu opleciony wokół podstawy kabłąka – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,51 cm, nóżki – 0,30–0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8705
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 132–133, 221, 248, tabl. XXX:322.

Dane dodatkowe