Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z wąskiej, dość grubej i lekko wklęsłej od spodu taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trójkątny, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi podwójnymi poprzecznymi liniami rytymi. Identyczna metopa w górnej części nóżki zwężającej się w kierunku końca i profilowanej, w przekroju – poniżej metopy – w przybliżeniu trójkątnej. Zaczep pochewki drucikowaty, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,51 cm, nóżki – 0,28–0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8701
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 132–133, 221, 248, tabl. XXX:323.

Dane dodatkowe