Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki i pochewki; powierzchnia silnie zniszczona z zaoblonymi krawędziami. Kabłąk z wąskiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, w przekroju nieznacznie wklęsło-wypukły (od góry półokrągły), kolankowato wygięty; delikatnie profilowany ze słabo zachowanymi czworobocznymi, niezdobionymi metopami w górnej i dolnej części. Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi; delikatnie profilowana, z prostokątną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju lekko wklęsło-wypukła. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,46–0,54 cm, nóżki – 0,21–0,46 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak główki i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8736
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 132–133, 221, 248, tabl. XXX:325.

Dane dodatkowe