Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2 - (C3)
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna uszkodzona, 10-zwojowa, osadzona na osi z jednej strony zabezpieczonej nakładką z gładkiego drutu. Kabłąk stosunkowo wąski, w części środkowej w przekroju trapezowaty, delikatnie, kolankowato wygięty i bogato profilowany. W górnej części mała, czworoboczna metopa ornamentowana dwiema poprzecznymi liniami rytymi, częściowo zatartymi; w dolnej – duże, prostokątne pole metopowe z motywem szachownicy utworzonym przez krzyżujące się ze sobą, naprzemiennie ukośne linie ryte. Krawędzie kabłąka między metopami fasetowane. Nóżka nieznacznie zwężająca się ku końcowi, profilowana, z nieornamentowaną, czworoboczną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162. Kokowski wzór ZM–103.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20677
Wymiary
dł. – 4,60 cm, sprężyny – 2,20 cm; szer. kabłąka – 0,44–0,52 cm, nóżki – 0,35–0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8727
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 134–135, 221, 248, 255, 258, 377, ryc. 32:330, tabl. XXX:330.

Dane dodatkowe