Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kabłąk zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi, z pozostałością żelaznej osi sprężyny w otworze w płytce na główce. Wykonany z wąskiej, dość grubej taśmy, łagodnie, kolankowato wygięty i nieznacznie zwężający się w kierunku niezachowanej nóżki; profilowany z krawędziami ukośnie ściętymi, co w przekroju nadaje mu niski, trapezowaty kształt; w górnej i dolnej części czworoboczne pola metopowe. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, z poprzeczną linią rytą przy górnej krawędzi. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,49 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8706
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 136–137, 221, 248, tabl. XXX:333.

Dane dodatkowe