Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i pochewki; powierzchnia silnie zniszczona (zaoblona). Zachowana połowa (?) sprężyny osadzonej na żelaznej osi zablokowanej nakładką (?). Kabłąk z cienkiej, wąskiej i płaskiej taśmy nieznacznie rozszerzający się w kierunku główki, wygięty łukowato, w dolnej części z czworobocznym polem wyodrębnionym ornamentem rytym w postaci dwóch poprzecznych linii. Podobnie wyodrębnione pole także w górnej części taśmowatej, wąskiej nóżki z uszkodzonymi krawędziami i prawdopodobnie końcem. Typologia: w generaliach A.VI/1.162; zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,56 cm, górnej części nóżki – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8728
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 136–137, 221, 248, 252–254, ryc. 27:334, tabl. XXX:334.

Dane dodatkowe