Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Kabłąk zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Wykonany z dość szerokiej, płaskiej taśmy, kolankowato wygiętej i nieprofilowanej. W dolnej części słabo czytelne pole metopowe wyodrębnione ornamentem w postaci trzech poprzecznych, rytych linii – dwóch w górnej części, jednej u podstawy; powyżej górnych linii niemal niezauważalne spiłowanie krótkiego odcinka jednej z krawędzi bocznych. Zachowane przewężenie przy przejściu kabłąka w nóżkę w miejscu niezachowanego łączenia pochewki. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162; być może zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,66 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8753
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 137–138, 221, 249, 257–258, ryc. 27:338, tabl. XXXI:338.

Dane dodatkowe