Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej, płaskiej taśmy w górnej i dolnej części z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi wyodrębnionymi plastycznie poprzez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych. Nóżka taśmowata, zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, z polem metopowym w górnej części wyodrębnionym w identyczny sposób jak metopy na kabłąku. Typologia: A.VI/1. Prawdopodobnie A.161–162; być może zbliżona do Kokowski wzór ZM–55A/ZM–133.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,37–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki, silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8724
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 136–137, 221, 249, tabl. XXXI:337.

Dane dodatkowe