Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Sprężyna 10-zwojowa osadzona na osi. Cięciwa dolna, niska. Kabłąk w przekroju w przybliżeniu owalny, spłaszczony od spodu, łukowato wygięty. W górnej i dolnej części kabłąka – przy przejściu w nóżkę – zdobienie w postaci niskich żeberek rozdzielonych żłobkami. Nóżka wąska, zakończona żeberkiem i profilowanym guzkiem. Typologia: A.VII/1.193. Schulte VII 2, wzór 14a.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 4,10 cm, sprężyny – 1,60 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,40 cm, nóżki – 0,30–0,33 cm; wys. pochewki – 1,95 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9264
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 48-49, 223, 283-285, ryc. 59:33, tabl. V:33.

Dane dodatkowe