Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3-D1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Sprężyna 10-zwojowa osadzona na osi, pierwotnie zapewne zabezpieczonej nakładkami. Cięciwa górna, obecnie wolna. Na główce profilowany, niewielki guzek. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części trójkątny, kolankowato wygięty; bogato profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej części i w około połowie długości, poniżej miejsca przegięcia kabłąka. Pole górne ornamentowane znakiem X wpisanym w dwie linie ryte, dodatkowo łukowato wycięte po bokach. Pole środkowe w górnej części ozdobione pojedynczą linią rytą. W dolnej części kabłąk poprzecznie karbowany, co zapewne uznać należy za imitację zwojów drutu owiniętych wokół podstawy kabłąka w zapinkach z podwiniętą nóżką. Nóżka uszkodzona, wąska i profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną poprzeczną linią rytą i łukowatymi wycięciami po bokach; poniżej metopy w przekroju trójkątna. Pochewka niemal zupełnie zniszczona, pierwotnie z całą pewnością pełna. Typologia: A.VI/2, z kabłąkiem zbliżonym do wzoru ZG-68 wg A. Kokowskiego.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,90 cm, sprężyny – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,31–0,49 cm, zachowanej części nóżki – 0,28–0,35 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona nóżka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8605
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 48-49, 223, 282-283, ryc. 58, tabl. V:32.

Dane dodatkowe