Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części nóżki. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej trójkątny, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Zachowana górna część nóżki w postaci prostokątnej, niezdobionej metopy. Zaczep niezachowanej pochewki blaszkowaty, szeroki, w przedniej części ozdobiony dwoma słabo czytelnymi żłobkami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172; prawdopodobnie Szter et al. grupa II.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,52–0,54 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i większej części nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8734
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 148–149, 222, 249, 266–267, tabl. XXXIII:363.

Dane dodatkowe