Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Dolna część kabłąka i nóżka zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju prostokątny, nieprofilowany. Nóżka taśmowata, zwężająca się ku końcowi, w dolnej części z fasetowanymi krawędziami (od ok. 2/3 długości). Pomiędzy kabłąkiem i nóżką wyraźne przewężenie w miejscu uszkodzonego, blaszkowatego zaczepu pochewki z wąskiej taśmy ze słabo zaznaczonymi dwoma równoległymi rowkami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172; prawdopodobnie Szter et al. grupa IV.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,37 cm; szer. kabłąka – 0,73–0,80 cm, nóżki – 0,48–0,65 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak górnej części kabłąka, sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8762
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 249, 266–267, tabl. XXXIII:362.

Dane dodatkowe