Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
fazy C1b - C2, faza C3
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki. Odkształcona. Kabłąk dość szeroki, kolankowato wygięty, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi, dużymi i nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka wąska, profilowana, z dużą, niezdobioną metopą w górnej części. Krótki odcinek kabłąka pomiędzy dolną metopą na kabłąku a metopą na nóżce w przekroju rombowaty. Typologia: zbliżona do A.VI/2.170.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,80 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,52 cm, nóżki – 0,39–0,48 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak główki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8766
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 148–149, 222, 270–273, ryc. 46:368; tabl. XXXIII:368.

Dane dodatkowe