Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od fazy C3 do D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, łagodnie, trójkątnie wygięty, w części środkowej w przekroju trójkątny; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka prostokątna, profilowana, z niewielką, czworoboczną metopą w górnej części. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 2.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka 0,50 cm, nóżki – 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8768
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 148–149, 223, 280–281, ryc. 55:369; tabl. XXXIII:369.

Dane dodatkowe