Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Na główce wysoki, rozszerzający się ku górze guzek, w przekroju owalny. Kabłąk lity, łukowato wygięty, w przekroju rombowaty, z wąskimi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Przy przejściu kabłąka w nóżkę wyraźne, niskie żeberko wydzielone wąskimi żłobkami. Nóżka wąska, rombowata z największą szerokością w około 2/3 długości, w przekroju trójkątna. Pełna pochewka z niewielkim, trójkątnym
wycięciem w górnej części, kończąca się w około 2/3 długości nóżki (na wysokości jej maksymalnej szerokości). Typologia: A.VI/2.
Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 4,00 cm, guzka – 0,57 cm; szer. kabłąka – 0,33–0,36 cm, nóżki maksymalna – 0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8779
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 152–153, 223, 278–279, ryc. 52:380; tabl. XXXIV:380.

Dane dodatkowe