Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; sprężyna i pochewka uszkodzone. Odkształcona. Zachowane dwa zwoje sprężyny osadzonej na osi. Kabłąk wąski, łagodnie trójkątnie wygięty, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, od góry i dołu podkreślone poprzecznymi liniami rytymi z umieszczonym pomiędzy nimi znakiem X. Przy przejściu kabłąka w nóżkę krawędzie ostro ścięte. Nóżka bardzo delikatnie rozszerzająca w kierunku uformowanego trójkątnie końca, w ogólnym zarysie rombowata; profilowana, z wąskim, czworobocznym i niezdobionym polem metopowym w górnej części i trójkątnym w dolnej. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,30 cm, nóżki – 0,30–0,37 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; sprężyna i pochewka uszkodzone
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8777
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 152–153, 223, 278–279, tabl. XXXIV:381.

Dane dodatkowe