Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, dwudzielnej, tzw. blaszanej, ze stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka i główka z półokrągłą, nieornamentowaną (?) płytką przykrywająca 6-zwojową sprężynę osadzoną na osi umieszczonej w masywnej, wysokiej i półokrągłej płytce/podstawie. Kabłąk lity, w przekroju półokrągły. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182; prawdopodobnie Kokowski grupa B.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm, sprężyny – 1,50 cm; wymiary płytki na główce – 2,50×1,50 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8792
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 156–157, 222, 272–273, ryc. 48:390, tabl. XXXIV:390.

Dane dodatkowe