Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Silnie odkształcona (nadtopiona?) i uszkodzona zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. blaszana, ze stopu miedzi. Brak igły. Na główce uszkodzona, półokrągła, wysoka i niezdobiona (?) płytka z wyprowadzonym wąskim i długim trzpieniem, przykrywająca krótką, pierwotnie 4-zwojową (?) sprężynę osadzoną na osi umieszczonej w masywnej, trapezowatej płytce/podstawie. Kabłąk lity, krótki, łukowato wygięty, w przekroju trójkątny. Nóżka silnie uszkodzona, obecnie w przybliżeniu prostokątna, pierwotnie najprawdopodobniej rombowata; w górnej części ze słabo czytelnym rowkiem podkreślającym miejsce „łączenia” z kabłąkiem. W pochewce pozostałość dolnej części igły (?). Typologia: zbliżona do A.VI/2.182. Kokowski grupa B.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm, trzpienia – 0,45 cm; wymiary płytki rekonstruowane – ok. 1,60×1,30 cm; szer. kabłąka – ok. 0,50 cm, nóżki w zachowanym stanie – 0,80 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; uszkodzona płytka na główce
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8791
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 156–157, 222, 272–273, ryc. 48:389, tabl. XXXIV:389.

Dane dodatkowe