Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
przełom IV i V wieku po Chr.
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwudzielna, tzw. Bügelknopffibel, ze stopu miedzi. Brak płytki do osadzenia sprężyny. Na główce wydatny, dwustożkowaty i delikatnie profilowany guzek. Kabłąk wąski, gładki, łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny. Nóżka krótka, wąska, nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca. Pełna pochewka zamknięta od dołu, kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Meyer seria IV, wariant 3.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,40 cm, guzka – 0,75 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,49 cm, nóżki – 0,33–0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak płytki do osadzenia sprężyny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8786
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 223, 278–279, ryc. 51:394, tabl. XXXV:394.

Dane dodatkowe