Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
wczesny odcinek fazy D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Masywna zapinka kuszowata z pełną pochewką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak główki. Kabłąk szeroki, łukowato wygięty, z górną powierzchnią płaską, w przekroju w przybliżeniu prostokątny, miejscami pięcioboczny, z prostokątną, nieornamentowaną (?) tarczką na szczycie. Podobna tarczka na końcu profilowanej nóżki z prostokątnym, niezdobionym polem metopowym w górnej części. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Andrzejowski et al. wariant I – Skorbicze.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,67 cm, nóżki – 0,47–0,73 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak główki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8784
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 222, 275–276, ryc. 49:393, tabl. XXXV:393.

Dane dodatkowe