Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a, sporadycznie stadium C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, kolankowato wygięty, w przekroju owalny, w górnej części z dwoma, częściowo zatartymi poprzecznymi żłobkami. Nóżka wąska, delikatnie profilowana, ze słabo czytelnymi, podwójnymi wałeczkami/żeberkami rozdzielonymi żłobkiem w górnej i dolnej części, zakończona niewielkim, półokrągłym guzkiem. Typologia: A.VII/1; zbliżona do Schulte VII 2, wzór 3.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,38 cm, nóżki – ok. 0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8802
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 223, 282–285, ryc. 59:396, tabl. XXXV:396.

Dane dodatkowe