Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a, sporadycznie stadium C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak większej części główki; pochewka uszkodzona; powierzchnia zniszczona. Kabłąk gładki, nieznacznie poszerzony w górnej części, łukowato wygięty, w przekroju owalny, nieprofilowany. Nóżka wąska, zakończona niewielkim guzkiem/zgrubieniem. Typologia: zbliżona do A.VII/1.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,60 cm; szer. kabłąka – 0,35–0,42 cm, nóżki – ok. 0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak większej części główki; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8765
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 223, 283–285, ryc. 59:397, tabl. XXXV:397.

Dane dodatkowe