Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Z płytki na główce wyprowadzony niewielki, profilowany i stożkowato zakończony guzek, a w jej otworze pozostałość osi sprężyny. Między guzkiem a kabłąkiem zagłębienie, umożliwiające zablokowanie górnej cięciwy, obecnie niezachowanej. Kabłąk masywny, krótki, najszerszy w górnej części, łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny z zaoblonymi krawędziami. Przejście między kabłąkiem i nóżką bardzo wyraźne, podkreślone wąskim i niskim żeberkiem z obu stron ograniczonym wąskimi żłobkami. Nóżka krótka, wąska, z umieszczonym w dolnej części żłobkiem i zakończona niewielkim, profilowanym i stożkowatym guzkiem płaskim od spodu. Wzdłuż dolnej krawędzi zewnętrznej strony pochewki cienka, ryta linia; kolejne, podobne i słabo czytelne linie (5?) umieszczone prostopadle do dłuższych krawędzi pochewki tuż przy jej końcu i w miejscu wygięcia. Typologia: A.VII/1; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 9; prawdopodobnie tzw. zapinka sarmacka.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 3,15 cm; szer. kabłąka – 0,47–0,70 cm, nóżki – 0,36 cm; wys. pochewki – 1,29 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8796
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 160–161, 223, 285–287, ryc. 61:403, tabl. XXXV:403.

Dane dodatkowe