Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; cięciwa uszkodzona; na główce ślady nadtopienia (?). W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Cięciwa górna, zachowana fragmentarycznie, umieszczona w karbie/zagłębieniu w górnej części kabłąka, u podstawy profilowanego guzka na główce. Kabłąk masywny, nieznacznie zwężający się w kierunku nóżki, łukowato wygięty, w przekroju wieloboczny. Granica między kabłąkiem a nóżką wyraźna, podkreślonaniemal dookolnym żłobkiem. Nóżka wąska, zakończona niewielkim, profilowanym guzkiem. Pochewka po obu stronach ozdobiona rytymi liniami – miejscami zatartymi – równoległymi do jej dłuższych krawędzi. Typologia: A.VII; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 9, tzw. zapinka sarmacka.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20682
Wymiary
dł. całkowita – 5,80 cm; szer. kabłąka – 0,44–0,58 cm, nóżki – 0,40 cm; wys. pochewki – 3,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; cięciwa uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8803
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 160–161, 223, 285–287, 377, ryc. 61:402, tabl. XXXV:402.

Dane dodatkowe