Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką, uszkodzoną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; powierzchnia nóżki uszkodzona. Na główce wysoki, profilowany guzek. Poniżej dolnego członu guzka, w górnej części kabłąka, niewielkie zagłębienie/wnęka, w rzucie bocznym półokrągłe. Kabłąk łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu trójkątny, w górnej, nieznacznie poszerzonej części zbliżony do trapezowatego; na powierzchni małe i słabo czytelne, w przybliżeniu okrągłe zagłębienia, rozmieszczone nieregularnie, z których część przypomina wybite kółeczka – pozostałości niedokończonego (?) ornamentu (?) lub ślady zniszczenia. Nóżka wąska, długa, w przekroju trójkątna, zwężająca się w kierunku małego, profilowanego guzka na końcu, obecnie częściowo zatartego. Typologia: A.VII; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 4; prawdopodobnie tzw. zapinka sarmacka.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 4,80 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,58 cm, nóżki – 0,27–0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8798
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 162–163, 223, 285–287, ryc. 61:405, tabl. XXXVI:405.

Dane dodatkowe