Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z wysoką pochewką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Na główce także niewielki, profilowany guzek. W górnej części litego, rozszerzającego się ku górze kabłąka, w przekroju wielobocznego (miejscami w przybliżeniu trójkątnego lub rombowatego), uformowany karb/zagłębienie pierwotnie przytrzymujące górną cięciwę, niezachowaną. Typologia: A.VII; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria I, wariant 9, prawdopodobnie fragment tzw. zapinki sarmackiej.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,40 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8757
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 162–163, 223, 285–287, ryc. 61:406, tabl. XXXVI:406.

Dane dodatkowe