Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B1b lub faza B2 (?)
Kultura
przeworska (?)
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki silnie profilowanej, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana górna część kabłąka i główka. Sprężyna 8-zwojowa osadzona na osi umieszczonej w masywnej, prostokątnej płytce z wyciętym wyraźnym karbem/haczykiem przytrzymującym górną cięciwę. Górna część kabłąka uformowana romboidalnie, niemal płaska od spodu. Typologia: najbliższa A.IV.68.

Miejscowość
Łasków
Stanowisko
10 (AZP 90–94/112)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,40 cm, sprężyny – 1,90 cm; szer. kabłąka zachowana – 0,59–1,35 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9912
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 164–165, 220, 232–235, ryc. 12:422, tabl. XXXVI:422.

Dane dodatkowe