Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3–D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka i bardzo mały fragment dolnej części wąskiego kabłąka, w przekroju w przybliżeniu kwadratowego. Nóżka wąska, rombowata, z największą szerokością w około 2/3 długości, w przekroju zbliżona do niskiego trójkąta. Pełna pochewka zamknięta od dołu, skrócona, kończąca się w około połowie długości nóżki. Typologia: A.VI/2; prawdopodobnie Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Łuszków
Stanowisko
5 (AZP 85–97/7)
Gmina
Horodło
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,10 cm; szer. kabłąka – 0,36 cm, nóżki maksymalna – 0,64 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8523
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 166–167, 223, 278–279, ryc. 52:423, tabl. XXXVI:423.

Dane dodatkowe