Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C1b – C2–C3 (lub C2–D)
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z pełną pochewką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka z małym fragmentem dolnej części wąskiego, litego kabłąka, owalnego w przekroju z poprzecznym karbowaniem niezachodzącym na tylną stronę. Nóżka wąska, zakończona spiczasto; profilowana, z niemal nieczytelną małą metopą w górnej części, poniżej w przekroju trójkątna. Na końcu nóżki słabo czytelne zdobienie w postaci dwóch poprzecznych żłobków z umieszczonym między nimi żłobkiem ukośnym. W zamkniętej części pochewki, od strony zewnętrznej, owalne zagłębienie i stykający się z nim dość duży otwór – efekt nieudanego odlewu (?). Typologia: A.VI/2; nóżka zbliżona do A.170.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,32 cm, nóżki – ok. 0,33 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8895
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 174–175, 222, 270–271, ryc. 44:449, tabl. XXXIX:449.

Dane dodatkowe