Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; nóżka uszkodzona. Odkształcona i przepalona. Sprężyna 8-zwojowa, osadzona na osi. Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, w przekroju trójkątny, kolankowato wygięty i płynnie przechodzący w nieznacznie węższą nóżkę, w przekroju również trójkątną. Typologia: A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Mircze
Stanowisko
43 (AZP 90–94/48)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,60 cm, sprężyny – 2,40 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,44 cm, nóżki – ok. 0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9913
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 176–177, 221, 248, 250–251, tabl. XL:455.

Dane dodatkowe