Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci powyginanej, dość szerokiej, płaskiej i cienkiej taśmy.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 1,70 cm; szer. maksymalna – 0,67 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8893
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 176–177, 354, tabl. XL:454.

Dane dodatkowe