Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
koniec II po pierwszą połowę III wieku po Chr.
Kultura
późno sarmacka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, jednodzielna, ze stopu miedzi. Drucikowata. Silnie odkształcona. Sprężyna uszkodzona, rozciągnięta, pierwotnie najprawdopodobniej maksymalnie 4-zwojowa z górną (?) cięciwą. Kabłąk bardzo wąski, nieprofilowany, łukowato wygięty, w przekroju owalny. Zachowana górna część nóżki w postaci cienkiej, płaskiej blaszki, w przybliżeniu trapezowatej. U podstawy kabłąka 1,5 zwoju z cienkiego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia:  A.VI/1. Zapinka sarmacka zbliżona do Ambroz grupa 15, seria I (wariant 4/5) i Kropotov grupa 4, seria I, wariant 4.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,20–0,24 cm, górnej części nóżki – 0,38 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona i silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8257
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 67–68, 222, 264–267, ryc. 39:123, tabl. XIII:123.

Dane dodatkowe