Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Powierzchnia miejscami zniszczona, zaoblona. Sprężyna 12-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami, niedomkniętymi, miejscami uszkodzonymi. Cięciwa wysoka. Z płytki na główce wyprowadzony trzpień, u nasady wyraźnie czworokątny w przekroju, nieznacznie zwężający się w kierunku końca, pierwotnie być może zaopatrzony w niezachowany guzek lub nakładkę analogiczną do umieszczonych na osi sprężyny. Kabłąk szeroki, łagodnie kolankowato wygięty, w przekroju w części środkowej lekko trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, prostokątne, niezdobione; dolne – duże, niemal kwadratowe, z ornamentem w postaci bardzo małych, wybitych punktów, w przybliżeniu trójkątnych, rozmieszczonych w dwóch poprzecznych rzędach w górnej części metopy. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami delikatnie fasetowane. Nóżka szeroka, prostokątna; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części ze słabo czytelnym ornamentem w postaci dwóch (?) poprzecznych linii rytych. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 5,20 cm, trzpienia – 0,60 cm, sprężyny – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,70– 0,74 cm, nóżki – 0,61–0,64 cm
Waga
Stan zachowania
brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8205
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 68–69, 221, 248,  264–267, ryc. 31:124, tabl. XIII:124.

Dane dodatkowe