Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od stadium C1a – C3-D1
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk dość szeroki, wysoko wysklepiony i łagodnie, kolankowato przegięty, w przekroju w części środkowej półokrągły; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne bardzo wąskie i niemal nieczytelne; dolne – duże, prostokątne i niezdobione. Nóżka zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z bardzo wąską, prostokątną i niezdobioną metopą w górnej części. Wokół podstawy kabłąka pojedynczy zwój cienkiego, rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 5,20 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,63 cm, nóżki – 0,33–0,44 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5815
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 200–201, 221, 248, ryc. 31:505, tabl. XLVII:505.

Dane dodatkowe