Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; pochewka uszkodzona. Sprężyna 8-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z szerokiego, jednostronnie rozklepanego drutu. Kabłąk wąski, nieznacznie poszerzony w górnej części, kolankowato wygięty, w przekroju owalny i nieprofilowany, płynnie przechodzący w wąską nóżkę, podobnie jak kabłąk w przekroju owalną i nieprofilowaną. Typologia: A.VI/1.161. Kokowski wzór ZM–200.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,30 cm, sprężyny – 2,50 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,42 cm; nóżki – 0,20–0,30 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5812
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 200–201, 221, 248, 250–251, ryc. 25:504, tabl. XLVII:504.

Dane dodatkowe