Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Mała i krępa zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, kolankowato wygięty, w przekroju na niemal całej długości trójkątny; profilowany, z kwadratową, niezdobioną metopą w dolnej części. Nóżka stosunkowo długa o zbliżonej szerokości na całej długości, w przekroju trójkątna, z niezwykle wąskim – o szerokości około 0,18 cm – polem metopowym w górnej części, na prawie całej powierzchni zasłoniętym przez dolny zwój drucikowatego zaczepu pochewki, dwukrotnie owiniętego wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162; zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,54 cm, nóżki – 0,40–0,44 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5816
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 200–201, 221, 248, 255, 258, ryc. 28:507, tabl. XLVII:507.

Dane dodatkowe