Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od stadium C1a – C3-D1
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Zachowane 5 częściowo odkształconych zwojów sprężyny osadzonych na żelaznej, uszkodzonej osi. Kabłąk stosunkowo wąski, nieznacznie poszerzony w dolnej części, trójkątnie przegięty w około połowie długości, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne mniejsze, niezdobione; dolne – niemal kwadratowe z głębokim, poprzecznym żłobkiem w połowie długości. Nóżka zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części ozdobioną jak dolna metopa na kabłąku; poniżej metopy w przekroju trójkątna. Na końcu nóżki ornament w postaci dwóch poprzecznych nacięć. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,60 cm, sprężyny zachowana – 1,30 cm; szer. kabłąka – 0,54–0,59 cm, nóżki – 0,41–0,53 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/5814
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 200–201, 221, 248, ryc. 31:508, tabl. XLVII:508.

Dane dodatkowe