Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Pierścieniowata zawieszka ażurowa
Chronologia
faza B2/C1–C1a (?)
Kultura
wielbarska (?)
Szczegółowa charakterystyka

Pierścieniowata zawieszka ażurowa ze stopu miedzi z czterema obręczami połączonymi poprzecznymi żeberkami rozmieszczonymi symetrycznie, pod kątem prostym do obręczy. Obręcze licowe ukośnie karbowane (tzw. wzór sznurowy). Obręcz wewnętrzna gładka, w przekroju kolista. Obręcz zewnętrzna szeroka, bogato profilowana i „trzyczęściowa”– środkowa, główna część z bardzo wyraźnym motywem zaplatanego sznura i z siedmioma symetrycznie rozmieszczonymi niewielkimi guzkami; po obu stronach wzoru sznurowego gładkie i wąskie, nałożone (?) taśmy. Żeberka w przekroju w przybliżeniu owalne, z widocznymi na niektórych z nich poprzecznymi zagłębieniami. Uszko wysokie, łukowate ze zgrubieniem/guzkiem na szczycie, z nasadami opartymi o nałożone, podwójne i wąskie taśmy/ obejmy, łączące obręcze licowe. Pierścień po obu stronach uszka wyraźnie przewężony. Typologia: Andrzejowski/Kokowski typ Janów (Hansdorf)-Psary.

Miejscowość
Strzelce
Stanowisko
brak danych
Gmina
Białopole
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
śr. zewnętrzna bez uszka – 7,25 cm, wewnętrzna – 5,00 cm; szer. pierścienia pomiędzy nasadami uszka – 1,25 cm, w miejscu przewężeń – 1,05–1,15 cm, w dolnej części – 1,36 cm; wys. z uszkiem – 8,50 cm, uszka – 1,25 cm; szer. uszka – 1,70 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew - technika na wosk tracony
Nr inwentarzowy
MH/A/8946
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 206–207, 307–308, 310–311, ryc. 74:527, tabl. XLIX:527.

Dane dodatkowe