Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i większej części pochewki; silnie zniszczona. Kabłąk taśmowaty, wąski, kolankowato wygięty, w przekroju prostokątny, z bardzo słabo widocznym profilowaniem (efekt zniszczenia zabytku?) i czworobocznym polem metopowym w dolnej części, ozdobionym trzema poprzecznymi żłobkami. Nóżka wąska, profilowana, z niemal nieczytelną metopą w górnej części ozdobioną w analogiczny sposób jak metopa na kabłąku. Zaczep pochewki blaszkowaty o niemal identycznej szerokości na całej długości, oplatający kabłąk dookolnie, z zachowanym bardzo słabo czytelnym poprzecznym nacięciem na przedniej stronie imitującym zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa II.

Miejscowość
Czermno - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Tyszowce
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,86 cm; szer. kabłąka – 0,37–0,42 cm, nóżki – 0,25–0,41 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i większej części pochewki; silnie zniszczona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8818
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 208–209, 222, 249, 266–267, tabl. XLVIII:529.

Dane dodatkowe