Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C2b - faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Odkształcona, z wąskiej, płaskiej taśmy, w przekroju obecnie soczewkowatej, delikatnie profilowanej, z niewielką czworoboczną i niezdobioną metopą w górnej części. Typologia: A.VI, najprawdopodobniej seria 1.

 

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,10 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,57 cm
Waga
Stan zachowania
odkształcona - brak sprężyny, nóżki i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8278
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 74–75, 222, tabl. XIV:136.

Dane dodatkowe