Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze stopu miedzi, z nieznacznie uszkodzonymi sprężyną, nóżką i pochewką. Na główce półokrągła płytka przy górnej krawędzi zdobiona rytym ornamentem zygzaka (tzw. Tremolirstisch-Verzierung), miejscami słabo czytelnym, przykrywająca krótką, 4-zwojową sprężynę osadzoną na osi umieszonej w masywnej, trapezowatej płytce/podstawie. Kabłąk lity, płaski od spodu, w przekroju półokrągły. Nóżka rombowata ze śladami ornamentu rytej, zygzakowatej linii, widocznej przy dwóch krawędziach. Pochewka kończąca się w około 1/3 długości nóżki. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182. Kokowski grupa B.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20646
Wymiary
dł. całkowita – 4,60 cm, nóżki – 2,30 cm; szer. nóżki maksymalna – 1,80 cm; wymiary płytki – 1,20×2,20 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,63 cm
Waga
Stan zachowania
nieznacznie uszkodzona sprężyna, nóżka i pochewka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8260
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 74–75, 222, 272–273, 379, ryc. 48:140, tabl. XV:140.

Dane dodatkowe