Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze stopu miedzi. Brak igły; płytka na główce i nóżka uszkodzone. Płytka na główce pierwotnie półokrągła56, przykrywająca krótką, 8-zwojową sprężynę osadzoną na osi umieszczonej w masywnej, półokrągłej płytce/podstawie. Kabłąk lity, w przekroju w przybliżeniu trójkątny. Zachowana górna część pierwotnie najpewniej rombowatej nóżki, odłamanej (spiłowanej?) na wysokości końca pochewki. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182. Prawdopodobnie Kokowski
grupa B.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm, sprężyny – 1,50 cm; szer. kabłąka – 0,58–0,65 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona płytka na główce i nóżka; brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8293
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 76–77, 222, 272–273, ryc. 48:141, tabl. XV:141.

Dane dodatkowe