Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze stopu miedzi, silnie odkształcony i nadtopiony. Zachowana górna część kabłąka, fragment sprężyny i igła. Sprężyna krótka, pierwotnie najpewniej 4-zwojowa, osadzona na osi zakończonej profilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Cięciwa krótka, ciasno obejmująca zdeformowany kabłąk. Typologia: A.VI.

 

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,20 cm (bez wygiętej igły), sprężyny zachowana – 1,30 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona i nadtopiona - brak dolnej części kabłąka i nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8304
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 76–77, 223, tabl. XV:147.

Dane dodatkowe